Motorolja biltema

Köp Motorolja hos Biltema – Varför betala mer?

Köp Motorolja hos Biltema – Varför betala mer? – Biltema.se

Petroleumbaserad motorolja brukar kallas mineralolja. Syntetiska oljor. Även syntetiska oljor framställs från råolja men tillverkas till skillnad från …

Vid köp av syntetiska motoroljor, mineraloljor, specialoljor & transmissionsoljor ➨ Din beställning Packad & Klar inom 2h & hämtas i närmaste Biltemavaruhus.

Motorolja båt, båtmotorer – Biltema.se

Helsyntetisk low-SAPS-olja för bensin- och dieselmotorer. Ökad termisk- och oxidationsstabilitet som fördröjer åldrande på oljan. Framtagen för fordon med …

Helsyntetisk motorolja 5W–40 – Biltema.se

Helsyntetisk motorolja främst avsedd för BMW, SAAB, GM och MB. Passar lätta fordon med eller utan turbo. Ger bra startbarhet vid låga temperaturer.

Helsyntetisk motorolja 5W–30 – Biltema.se

Helsyntetisk motorolja, utvecklad främst för användning i den senaste generationen Ford-motorer, inklusive Ford Zetec-motorer, både bensin och diesel, …

Helsyntetisk low-SAPS-olja för bensin- och dieselmotorer. Ökad termisk- och oxidationsstabilitet som fördröjer åldrande på oljan. Framtagen för fordon med DPF och för att möta de senaste europeiska utsläppskraven. Rekommenderas till Renault dieselmotorer med DPF, Mercedes som kräver MB 226,51 och dieselmotorer som kräver ACEA C4. Passar även Dacia och Nissan. Möter följande specifikationer : ACEA C3,C4 MB229.31/229.51/226.51, RN0720. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Undvik utsläpp till miljön. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

Helsyntetisk motorolja 5W–30 – Biltema.se

Helsyntetisk motorolja av Low SAPS/low Ash-typ. Bidrar till god bränsleekonomi. Främst avsedd för nyare diesel- och bensinmotorer som uppfyller euro IV och …

Helsyntetisk motorolja främst avsedd för BMW, SAAB, GM och MB. Passar lätta fordon med eller utan turbo. Ger bra startbarhet vid låga temperaturer. Bra slitageskydd, vilket förlänger motorns livslängd.  Möter följande specifikationer : ACEA C2/C3, API SP, BMW LL-04, MB 229.31/229.51/229.52, OPEL OV0401547. Innehåller CALCIUM LONG CHAIN ALKARYL SULFONATE, ALKYL (C18-C28)TOLUENESULFONIC ACID, CALCIUM SALTS, BORATED. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

Helsyntetisk motorolja 5W-30 – Biltema.se

Helsyntetisk motorolja, utvecklad främst för användning i den senaste generationen Ford-motorer, inklusive Ford Zetec-motorer, både bensin och diesel, samt Duratorq-dieselmotorer. Ger god vidhäftning och därmed bra slitageskydd, vilket förlänger motorns livslängd, skyddar motorn vid såväl kallstarter som höga arbetstemperaturer, samt ger förbättrad bränsleekonomi och minskade avgasutsläpp.  Möter följande specifikationer : ACEA A5/B5, RN0700, Ford WSS-M2C913-D, STJLR.03.5003. Orsakar allvarlig ögonirritation. Innehåller C14-16-18 ALKYL PHENOL. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Tvätta händerna/exponerade områden noggrant efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

Helsyntetisk motorolja 5W–30 – Biltema.se

Helsyntetisk motorolja av Low SAPS/low Ash-typ. Bidrar till god bränsleekonomi. Främst avsedd för nyare diesel- och bensinmotorer som uppfyller euro IV och V med dieselpartikelfilter eller katalysator. Lämplig vid långa oljebytesintervaller. Rekommenderas bl.a. till nyare motorer från Toyota, Honda, Peugeot och Citroën. Möter även följande specifikationer:  ACEA C2/C3, API SP, PSA B71 2290, RN 0700/710, RN17, MB 229.31/229.51/229.52/226.52. Orsakar allvarlig ögonirritation. Innehåller CALCIUM LONG CHAIN ALKARYL SULFONATE, ALKYL (C18-C28) TOLUENESULFONIC ACID, CALCIUM SALTS, BORATED. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Tvätta nedstänkt hud grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

Keywords: motorolja biltema, biltema motorolja, biltema olja, olja biltema, castrol olja biltema, bil olja biltema, vilken olja till bilen biltema, olja till bilen biltema